Máme radi Slovensko
Náučný chodník - Drienčanský kras
       

 

logo projektu


 

Ďalšie zaujímavé miesta

  • Drienčany - obec ležiaca 17 km severovýchodne od Rimavskej Soboty v doline riečky Blh v nadmorskej výške 243 m. Územie obce je súčasťou Drienčanského krasu, ktorý je známy krasovými jaskyňami, škrapami a závrtmi. V súčasnosti má obec Drienčany s miestnou časťou Papča 245 obyvateľov. Prevažná časť obyvateľov obce je slovenskej národnosti. Obec s bohatou históriou poskytuje návštevníkom obce a okolia možnosť navštíviť historické pamiatky a prírodné zvláštnosti ako sú:

 

  • Pamätná fara Pavla Emanuela Dobšinského - pôsobisko spisovateľa, rozprávkara a folkloristu Pavla Emanuela Dobšinského, t. j. pamätnú faru, v ktorej žil a tvoril takmer 24 rokov. Fara v súčasnosti slúži ako Múzeum slovenskej rozprávky.

 

  • Evanjelický kostol - (ev. a. v.) - postavený na staršom neskororománskom základe prvého kostola v 13. storočí. Kostol bol v rokoch 1513 a 1793 prebudovaný. Je postavený na vyvýšenom mieste, dostupný krytým dreveným schodišťom - tzv. házik. Je obohnaný múrom so strelnými otvormi. Kostol má drevený kazetový strop a drevenú kazateľnicu s akantovou ornamentikou. Na oltári je obraz Ježiša z prvej polovice 19. storočia. Súčasťou areálu kostola je aj renesančná zvonica (17. storočie). V areáli evanjelického kostola je miesto posledného odpočinku Pavla Dobšinského. V jeho blízkosti je pochovaný ďalší významný dejateľ slovenských dejín, zberateľ ľudovej slovesnosti Jonatan Dobroslav Čipka (1819 - 1861).

 

  • Náučný chodník - Drienčanský kras - územie bolo v roku 2004 zapísané do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu s rozlohou 1719,96 ha. Patrí pod správu CHKO Cerová vrchovina. Nachádza sa v okresoch Rimavská Sobota a Revúca v Banskobystrickom kraji. Jeho rozloha je len 16 km2, ale možno ho považovať za prírodovedecky a krajinársky najhodnotnejší krasový ostrov medzi Slovenským a Muránskym krasom. Tvorí dôležitú zastávku pre rôzne migrujúce živočíšne druhy a pre vápnomilné a suchomilné rastlinné spoločenstvá poskytuje vhodné prostredie pre ich trvalý rozvoj. Z vyšších rastlín tu bolo zistených 1 025 taxónov, z ktorých 117 patrí medzi ohrozené v celoslovenskom meradle, 7 medzi endemické a 46 medzi zákonom chránené. Zo zistených 180 druhov vtákov je 36% významných, ale bolo tu zaznamenaných aj 58 druhov cicavcov a niekoľko obojživelníkov. Medzi najvzácnejšie bezstavovce patrí endemický jaskynný chrobák, ktorá je zatiaľ známy len z územia Drienčanského krasu. Ako krasové územie v tesnom susedstve Rimavskej kotliny ďalej poskytuje vynikajúce možnosti porovnávania vývoja jaskynných úrovní s riečnymi terasami. Po geologickej stránke územie poskytuje vhodné možnosti štúdia rôznych vápencových druhov silického príkrovu (zistených 9 druhov triasových vápencov).Drienčanský kras je hodnotný aj krajinársky. Pozoruhodné je striedanie sa lúk a pasienkov s lesnými enklávami, s častou skupinovou zeleňou parkového charakteru a solitérmi stromov.

 

  • Rozprávkové slnečné hodiny - slnečné hodiny s priemerom 7 m - pri ich realizácii spolupracovala obec s pracovníkmi hvezdárne Rimavská Sobota. Od roku 2005 sú tak atrakciou pre tisícku návštevníkov z rôznych kútov Slovenska i zahraničia. Tieto jedinečné slnečné hodiny predstavujú najstarší spôsob merania času pomocou slnka a fungujú presne. Súčasťou hodín boli v prvých rokoch drevené postavičky takmer 1 m vysoké zo známych slovenských rozprávok: Maruška a trpaslík, Černokňažník, princezná, Janko Hraško, Janko a Marienka. Kvôli vandalom sú slnečné hodiny už bez rozprávkových postavičiek.
 
          © 2015 Všetky práva vyhradené.