Máme radi Slovensko
Náučný chodník - Drienčanský kras
       

 

logo projektu


 


Použitá literatúra


Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava, Obzor 1968.

Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.

Lacika, J.: Slovensko - turistický sprievodca. Príroda, Bratislava 2002.

Melicherčík, A.: Portrét života a diela. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1959.

Michálek, J.: Gemer-Malohont. Matica slovenská, Martin 2011.

Orosová, M.: Kostoly a fresky v Rimavskej doline. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 3, str. 28 - 31.

Rezník, J.: Po literárnych stopách na Slovensku. Mladé letá, Bratislava 1982.

Vološčuk, I.: Starostlivosť o chránené územia. Technická univerzita, Zvolen 2001.

Rimavská Sobota Gemersko-malohontské múzeum 2005- 8085134195 (brož. : I/2005),
Oľga Bodorová -- Súčasťou názvu je označenie ročníka -- Roč. 3 (2007) venovaný 125. výročiu založenia Gemersko-malohontského múzea

 
            ©  2015 Všetky práva vyhradené.