Máme radi Slovensko
Náučný chodník - Drienčanský kras
       

 

logo projektu


  Náučný chodník Drienčanský kras
 • Minulý rok sa Stredná odborná škola technická, Okružná 61 v Rimavskej Sobote prihlásila do projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" pre základné a stredné školy. Z projektu škola získala IKT techniku. Za získanú techniku sa škola zaviazala k vypracovaniu školského projektu Máme radi Slovensko. Cieľom projektu bolo vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. My sme si vybrali Náučný chodník Drienčanský kras v našom okrese.

 

 • Pri vypracovaní projektu sme postupovali nasledovne: Prvým krokom bolo vytýčenie trasy, ktorou sa budeme uberať. Vybrali sme si miesta, ktoré chceme navštíviť a naplánovali sme si vychádzku po objektoch historickej hodnoty ako je napr. evanjelický kostol v obci Drienčany, Pamätná fara P.E.Dobšinského, krasové územie v našom regióne. Na prechádzku sme si so sebou zobrali tablety. Snímali sme videá, robili fotografie a pritom sme si zaznamenávali GPS súradnice miest, ktoré sme navštívili. Po návrate sme získané materiály upravovali a vytvorili výsledné video. K videu nám žiaci I.C triedy na čele so Szilárdom Muránskym pomohli vytvoriť výsledný materiál.

 

 • K videu sme pripravili aj doplnkovú multimediálnu prezentáciu, ktorou je táto webová podstránka. Na jej vypracovanie sme použili získaný fotografický materiál, ktorý sa nám už nevošiel do videa. Popri tom sme si naštudovali odbornú literatúru, ktorú sme našli v knižnici, v mestskom turistickom informačnom centre, no najviac informácií sme čerpali z webových stránok na internete.

 

 • Projektom sme si rozšírili vedomosti z literatúry, biológie i histórie nášho okresu. Projekt sa tak môže stať súčasťou vyučovania týchto predmetov. Konečným výstupom nášho projektu je videozáznam a materiál dostupný na tejto webovej podstránke našej školy. Jej autormi sú študenti I.C triedy a pedagógovia. Cieľom bolo navštíviť a zdokumentovať pozoruhodné miesta nášho regiónu s využitím tabletov a techniky získanej z tohto národného projektu.

Cieľom nášho projektu bolo oboznámiť verejnosť s prírodným a kultúrnym bohatstvom nášho neznámeho regiónu, čím sme prispeli do klenotnice regionálnej kultúry Slovenska. Srdečne tak pozývame na cestu krásnou prírodou, s možnosťou vstúpiť do srdca pamiatok obce Drienčany prostredníctvom videa, aj Vás.

 
      © 2015 Všetky práva vyhradené.