Novinka na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote

V rámci Gemersko-malohontského jarmoku v Rimavskej Sobote dňoch 23.9. až 24.9.2016 opäť zorganizovala Gemerská poľnohospodárska a potravinárska komora a Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Rimavskej Sobote výstavu poľnohospodárskych produktov z Gemera: ovocia, zeleniny, okrasných rastlín, vína, strojov a zvierat. Výstava sa uskutočnila v priestoroch domu kultúry a jeho okolia. V priestoroch domu kultúry sa prezentovala aj Stredná odborná škola technická a agropotravinárska z Okružnej ulice v Rimavskej Sobote. Pedagogické pracovníčky školy propagovali nový študijný odbor Agromechatronik, ktorý sa na škole bude vyučovať od školského roka 2017/2018. Na novom študijnom odbore sa začalo pracovať na podnet zamestnávateľov, ktorí poukázali na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre modernú poľnohospodársku techniku, jej obsluhu a servis. Upozornili na chýbajúci personál v agrosektore. Úlohou našej školy bude pripraviť absolventov a pokryť potrebu firiem zaoberajúcich sa predajom poľnohospodárskej techniky v oblasti stredného a južného Slovenska. Študijný odbor Agromechatronik by mal do praxe pripraviť chýbajúcich odborníkov pre oblasť obsluhy a servisu poľnohospodárskej techniky. Štúdium bude organizované pod záštitou združenia AGRION, ktoré združuje viac ako 50 dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike. Odborným garantom pre študijný odbor Agromechatronik je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Počas štúdia študijného odboru Agromechatronik a po jeho ukončení bude absolvent pracovať s modernými poľnohospodárskymi strojmi a technológiami.
Naša škola bola do experimentálneho overovania študijného odboru Agromechatronik vybraná preto, že je na výučbu priestorovo, technicky a personálne vybavená a študenti zo stredného Slovenska majú možnosť byť ubytovaní v internáte priamo v areáli školy.
Štúdium bude ukončené maturitnou skúškou- absolvent okrem maturitného vysvedčenia získa aj výučný list, čo mu neskôr uľahčí proces pri vybavovaní živnostenského listu, ak by chcel začať podnikať. Počas štúdia môže žiak získať vodičské oprávnenie skupiny T, zváračský preukaz na zváranie plameňom, elektrickým oblúkom alebo v CO2, oprávnenie na obsluhu obilných kombajnov.
Počas výstavy sa návštevníci pristavovali pri stolíku s propagačným materiálom a o odbor prejavovali živý záujem, čo nás veľmi tešilo. Veď poľnohospodárstvo je dôležitým odvetvím národného hospodárstva. Jesť musíme všetci a každý deň
.

Ing.Dagmar Vašová