Po celoškolských voľbách do školského parlamentu, ktoré sa konali dňa 12.04.2024, sa 17. apríla stretli novozvolení členovia na svojom prvom zasadnutí. Členovia školského parlamentu si tajným hlasovaním spomedzi seba volili predsedu a podpredsedu školského parlamentu. Predsedom sa stal Atilla Balga z II.MT triedy a podpredsedníčkou sa stala Csenge Liptáková z II.CM triedy. Následne boli žiaci informovaní o zložení, činnosti ŠP a o ich právach a povinnostiach ako členov ŠP.

IMG 20240417 133001 20240417 131841

Žiaci tried IV.R, IV.A a III.S sa dňa 27.3. zúčastnili workshopu na tému Podnik a podnikanie s Ing. Samuelom Hrnčiarom z Občianskeho združenia Mladý podnikavec. Táto vzdelávacia inštitúcia zo Žiliny pôsobí na celom Slovensku v duchu hesla „Zážitok je naša pridaná hodnota ". Organizuje vzdelávanie pre žiakov, učiteľov aj firmy. Ich nosnými témami sú hlavne marketing, manažment, finančná, digitálna a čitateľská gramotnosť, psychológia a iné. Na workshope získali žiaci základné informácie o podnikaní, ako založiť živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, na čo slúži obchodný register, ale aj zaujímavé informácie o svetoznámych podnikateľských osobnostiach, ako Elon Musk, Steve Jobs, Tomáš Baťa a.i. V závere workshopu si mohli overiť svoje znalosti vo vedomostnom kvíze cez aplikáciu Kahoot a, samozrejme, najúspešnejší boli aj ocenení vecnými cenami.

Mgr. K. Sroková

Dňa 13. apríla sa Kinga Tóthová, žiačka II.MT triedy, zúčastnila slávnostného odovzdávania cien básnickej súťaže, ktorú organizovalo Fórum združení v Kazincbarcike v Maďarsku. Súťažiaci poslali svoje básne zo Slovenska, Zakarpatska a z Maďarska. Kinga v kategórií stredoškolákov vyhrala prvé miesto. Jej báseň „Rýchle“ aj zhudobnili a predniesli počas ceremoniálu. Gratulujeme a želáme veľa umeleckých úspechov aj v budúcnosti! Na súťaži sa zúčastnili aj ďalší nadaní žiaci a žiačky našej školy: Ľudovít Danyi (II.CR), Csenge Liptáková (II.CM) a Bianka Kökényová (II.DN).

2024.04.13-án Tóth Kinga II.MT osztályos tanulónk a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma által meghirdetett versíró pályázat eredményhirdetésén vett részt. A versenyre Felvidékről, Kárpátaljáról és Magyarországról érkeztek versek. Kinga a középiskolások kategóriájában a legelőkelőbb első helyet érdemelte ki. „Gyorsak” c. versét meg is zenésítették és előadták az ünnepségen. Gratulálunk a kitűnő eredményhez és még nagyon sok művészi sikert kívánunk! A versenyen több tehetséges költőpalántánk is részt vett: Danyi Lajos (II.CR), Lipták Csenge (II.CM) és Kökény Bianka (II.DN).

 

Žiačky 1.FP a 2.FP sa minulý aktívne zapojili do úpravy areálu našej školy a prispeli k jeho skrášleniu. Pod vedením  MOV vytvorili novú skalku, vytrhali burinu pri bočnom vchode do školy a pozbierali odpadky okolo budov školy.

Rovnako aj kabinet TSV  zorganizoval práce na úpravu okolo vonkajšieho ihriska školy, ako aj jeho okolia. Poďakovanie patrí dievčatám z II. CM triedy za ich pomoc.

V skrášľovaná areálu školy sa bude podľa počasia naďalej  pokračovať.

26. marca sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu v priestoroch Kultúrneho domu v Rimavskej Sobote. Z našej školy sa jej zúčastnili: Orsolya Dávidová (II.CM), Csilla Horváthová (II.CM), Ľudovíť Danyi (II.CR), Attila Kökény (II.CR) a Adrián Oláh (II.DN). Orsolya, Csilla, Attila a Adrián sa umiestnili v bronzovom pásme a Ľudovít v zlatom, a preto postúpil do semifinále, ktoré sa bude konať 16. mája v Lučenci.

2024. március 26-án a rimaszombati Művelődési Házban került sor a Tompa Mihály Országos Szavalóverseny járási fordulójára. Iskolánkat Dávid Orsolya (II.CM), Horváth Csilla (II.CM), Danyi Lajos (II.CR), Kökény Attila (II.CR) és Oláh Adrián (II.DN) képviselte. Orsi, Csilla, Attila és Adrián bronz, míg Lajcsi arany besorolást kapott. Lajcsi továbbjutott a losonci országos elődöntőbe, mely május 16-án lesz.