Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Manuál nájdete na tejto webovej adrese:

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť: TU

„Vzdelanie musí byť v rovnakej kvalite prístupné každému - bez rozdielu z akého prostredia študent pochádza, alebo akou formou vzdelávame.“ S touto myšlienkou začal svoj príhovor podpredseda BBSK Ondrej Lunter pri odovzdávaní darov študentom piatich škôl z okresov Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš. Odovzdávanie darov prebehlo v areály SOŠTaAP za prítomnosti podpredsedu BBSK Ondreja Luntera, riaditeľa odboru školstva Miroslava Martiša, riaditeľov vybratých škôl a pracovníkov BBSK. Traja študenti z každej školy získali PC značky ACER s myškou a batohom. Dary sprostredkoval BBSK a venovalo občianske združenie European Pedagogical Club (EPC).

Milí študenti, vážení rodičia a kolegovia!

Prinášam Vám niekoľko informácií, ktoré súvisia s platným prerušením vyučovania, ako tiež s usmerneniami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k hodnoteniu žiakov v školskom roku 2019/2020.