Pri príležitosti 65. výročia úmrtia Ivana Kraska sa dňa 21. apríla 2023 uskutočnilo v Lukovištiach stretnutie stredoškolskej mládeže s matičiarmi, ktorého sa zúčastnili i žiaci I.DN triedy zo SOŠTaAP v Rim. Sobote. Po pietnej spomienke v cintoríne, kde je básnik pochovaný, sa všetci účastníci presunuli do miestneho kultúrneho domu na poetické podujatie „ Ivan Krasko – maják slovenskej poézie.“ Naši žiaci sa pristavili i pri buste významného poeta v miestnom parku a so záujmom si prezreli exponáty vystavené v pamätnej izbe. Organizátorom ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a tešíme sa na podobné stretnutia v budúcnosti.

Mgr. Alena Majerská, PhD.