Jeseň je časom poľnohospodárskych prác. Žiaci štvrtého ročníka študijného odboru agromechatronik v tieto chladné októbrové dni počas odborného výcviku vyšli s poľnohospodárskou technikou na školský pozemok, aby si nacvičili orbu na školskom traktore Fendt a naučili sa pracovať s ovládacími prvkami počítača traktora. Každý žiak si vyskúšal, ako sa jazdí na modernej poľnohospodárskej technike. Samozrejme na profesionálne ovládanie takejto techniky je potrebné oveľa viac hodín, ako im to umožňuje odborný výcvik. Napriek tomu po ukončení štúdia nepôjdu do praxe úplne nepripravení a ovládanie moderného traktora nebude pre nich úplnou novinkou.

 Z.H.