Dňa 17. 4. 2024 sa naši odborári zúčastnili I. ročníka bowlingového turnaja Rady ZO OZ PŠaV ZSŠ BB v Banskej Bystrici. Pri vážnej konkurencii a počte mužstiev 12 obsadili I. miesto. Veľká vďaka bývalému kolegovi Jánovi Bartovi (naše želiezko v ohni), ktorý získal najväčší počet bodov a bol vyhlásený za najlepšieho hráča. Spoluhráčmi mu boli Daniel Rosiar, Tomáž Brozman a Ondrej Hriň ako predseda odborovej organizácie. 1. miesto im zabezpečilo postup do celoslovenského kola.