Dňa 7. februára sa žiačky II.CM triedy zúčastnili prednášky v Knižnici Mateja Hrebendu na tému „Ako sa efektívne učiť“. Cieľom prednášky bolo pomôcť žiačkam naučiť sa učiť, priblížiť rôzne techniky pri zvládaní učiva a zlepšiť školský prospech.

knižnica