Žiaci SOŠTaAP na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote boli dňa 21.9.2017 na prvej exkurzii v tomto školskom roku. Cestou na letisko v Drienovci sme sa zastavili v Andrássyovskom kaštieli v Betliari. Pozreli sme si expozíciu v priestoroch kaštieľa, ktorá je zameraná na život a bytovú kultúru uhorskej šľachty v 18. a 19.storočí.Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojim pôvodným zariadením a zbierkami – jeho zariadenie nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Dozvedeli sme sa, že všetko, čo sme videli, patrilo členom rodu Andrássy, ktorí boli považovaní za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí. Poslední členovia betliarskej vetvy Andrássyovcov opustili svoje majetky v roku 1944. Poľovnícky kaštieľ Andrássyovcov obklopuje jeden z najkrajších anglických parkov na Slovensku.Prírodný historický park s rozlohou 57 hektárov, sme si, pre nepriaznivé počasie,nemohli pozrieť. Park bol založený v rokoch 1792 – 1795 vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. V jeho areáli sa,okrem vzácnych druhov drevín, nachádza aj unikátny umelý vodný systém, ktorý pozostáva zo sústavy umelých vodných rigolčekov odvádzajúcich vodu z Betliarskeho potoka do troch jazier a troch fontán. Po hodinovej prestávke v Betliari sme pokračovali na plánovanú exkurziu. Aj keď nám počasie vôbec neprialo, predsa sme sa zúčastnili akcie „Deň poľa kukurice a jesenných prác v Drienovci“. Výstavu organizoval AGRION-združenie dodávateľov poľnohospodárskej techniky v SR. Premoknutí do nitky, ale plní nových dojmov a informácií sme sa spokojní vrátili do Rimavskej Soboty. Jednoducho platí, že poľnohospodár je poľnohospodárom za každého počasia.

Ing. Dagmar Vašová