Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota zorganizoval 5. októbra 2023 v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote „Burzu informácií o trhu práce“ s dôrazom na voľbu povolania žiakov základných škôl. Na Burzu informácií bolo pozvaných 10 stredných škôl z okresu Rimavská Sobota, 12 stredných škôl z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Brezna, Lučenca, Poltára, Tornale a Zvolena a stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím v Bratislave. Na Burzu informácií boli pozvaní žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Najmä žiaci posledných ročníkov tu získali potrebné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách. Aj SOŠTaAP v Rimavskej Sobote predstavila svoje študijné a učebné odbory a informovala o možnostiach uplatnenia svojich absolventov na trhu práce. O stanovište SOŠTaAP prejavili žiaci základných škôl veľký záujem, pretože ich tam okrem záujmu o informácie o možnostiach štúdia, lákala aj vôňa lahôdok, ktoré pre nich pripravili naši žiaci.