Posledný vyučovací deň školského roka odovzdala triedna učiteľka cenu, ktorú získal autorský kolektív žiakov z III. CR triedy v zložení Matúš Vývlek, Šimon Hronec, Eduard Žilka a Michal Cibuľa v súťaži Podpor svoj odbor. Súťaž je určená pre žiakov stredných odborných škôl v SR, ktorí študujú v študijných a učebných odboroch s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym a veterinárnym zameraním. Súťažnou úlohou bolo vytvoriť krátke video, ktoré zaujímavým spôsobom predstavuje, hlavne žiakom ZŠ, študijný odbor agromechatronik. Súťažný kolektív, ktorý zastupoval Michal Cibuľa, získalo ocenenie Združenia dodávateľov poľnohospodárskej techniky SR Agrion.