slovnaft       zeleneoazy                ekopolis

Ako si už mnohí všimli, v našom sade pribudlo 125 stromčekov, o ktoré sa musíme starať. Okrem priväzovania ku kolíkom je nutné urobiť výchovný rez. Tento rez sa robí v prvých rokoch po výsadbe na trvalé stanovisko a dáva predpoklad na vytvorenie zdravej a stabilnej štruktúry koruny v období dospelosti. Ľahko sa to povie, ale ťažšie urobí, a preto sme zorganizovali workshop s odborníkom - pánom Ing. Tóthom. Vďaka jeho radám a názornej ukážke sme zvládli „výchovu“ v sade a náš výchovný rez bude úspešný. Dúfame, že ani odborníci z Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s., ktorí nás finančne podporili, nenájdu na výchovnom reze žiadnu chybu.

PhDr. I. Kováčová, SOŠTaAP