Žiaci I.EN triedy si dňa 20.3. na 4. vyučovacej hodine pozreli zábavný príbeh od 5peniažka „Vlčí hlad alebo digitálna bezpečnosť“. Sériu krátkych rozprávkových príbehov finančného vzdelávania pripravila Národná banka Slovenska. Vyskúšali novú interaktívnu učebnú pomôcku „Vlčí hlad“, ktorá ich naučí, ako rozpoznať a ochrániť sa pred podvodníkmi v online svete. Riešili rôzne úlohy – pokúsili sa uhádnuť heslo vytvorené z pestrej kombinácie informácií, diskutovali o tom, aké typy hesla používajú a čo je dôležité použiť pri tvorbe hesla, aby bolo bezpečným.. Zistili, čo je phishing – najčastejší typ podvodu v súčasnosti, ako sa majú zachovať, ak sa dali nachytať alebo okradnúť.

#GlobalMoneyWeekSlovakia #GlobalMoneyWeek2024 #GMW2024