Na Valentína 14. februára usporiadala naša škola Deň otvorených dverí, ktorý bol už 2. v poradí v tomto školskom roku a niesol sa v duchu Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tento deň bol určený hlavne záujemcom o študijné odbory, ktoré škola ponúka. Žiaci mali jedinečnú možnosť interaktívnym spôsobom ponoriť sa do tajov odboru, o ktorý majú záujem. V jednotlivých odborných učebniach sa hosťom venovali pedagógovia a majstri odborného výcviku, ktorí si pre žiakov pripravili zaujímavé úlohy, súťaže a s ochotou odpovedali na položené otázky. Veríme, že sme našich potenciálnych žiakov zaujali a že čas strávený na našej škole nebudú považovať za stratený.