Po dvoch rokoch SOŠTaAP v Rimavskej Sobote znovu otvorila svoje priestory pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl, ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť počas Dňa otvorených dverí (ďalej DOD), ktorý sa konal 19. októbra 2022. Dva roky obmedzení počas epidémie covidu nedovoľovali uskutočniť túto, pre našu školu významnú a dôležitú akciu. Tentokrát sa škola netradične rozhodla, že urobí DOD v skoršom termíne, ako zvykla uplynulé roky, kedy to obyčajne bývalo vo februári v novom kalendárnom roku. Na DOD sa škola pripravovala minimálne týždeň, aby všetko vyšlo tak, ako si to organizačný tím naplánoval. V deň „D“ autobusy zvážali žiakov základných škôl spolu s výchovnými poradcami a rodičmi na Okružnú 61. Žiaci prechádzali jednotlivými stanovištiami, po ktorých ich sprevádzali naši pedagógovia, na ktorých naši žiaci predvádzali svoje praktické zručnosti vo svojom odbore. Veríme, že mnohých oslovili možnosti štúdia na našej škole a že sa z mnohými zvítame v septembri 2023 v školských laviciach na SOŠTaAP.

ZH