24.mája 2018 sa v Očovej konal 24. ročník Dňa poľa zameraný na krmoviny spojený s výstavou poľnohospodárskej techniky. Žiaci našej školy, odboru agromechatronik a agromechanizátor-opravár, tu mohli vidieť rôzne technologické linky pre zber krmovín. Predajcovia prezentovali linky pozostávajúce s kosačiek, rozhadzovačov a riadkovačov krmovín, zberacích vozov, zberacích lisov, rezačiek a obaľovačiek. Na ukážkovom pozemku predvádzali práce s týmito strojmi a poskytovali návštevníkom odborné informácie. Ukážky zberacích vozov, lisov, rezačiek a obaľovačiek nám prekazila prietrž mračien a búrka, ktorá sa prihnala nad Očovú. Akciu organizovalo združenie Agrion s PD Očová. Aby sme využili autobus a okrem odborných poznatkov získali nejaké informácie i z histórie, navštívili sme aj Vígľašský zámok, ktorý je od Očovej vzdialený asi 10 min. cesty. Hradisko nad riekou Slatina sa nachádzalo už v ranom stredoveku. Malo veľa majiteľov. Žigmund Luxemburský ho dal prestavať na poľovnícky zámok. Zámok bol miestom oddychu aj za vlády Mateja Korvína. Počas 2. svetovej vojny bol zámok poškodený a z veľkej časti vyhorel. V rokoch 2009 až 2013 prebehla rozsiahla rekonštrukcia ruín zámku.