Žiacka školská rada v spolupráci s klubom Sclerosis Multiplex v Rimavskej Sobote sa dňa 15. mája 2019 aktívne zapojila do dobrovoľnej zbierky – predaja slnečníc. Táto zbierka trvá od 6. mája do 19. mája vo všetkých mestách Slovenska. Študenti našej školy Matúš Lisičan, Ján Repák, Kristián Nagy a Lukáš Láska z II. DR triedy a Daniel Kmetík a Viktor Balyo z II.H triedy, rozdávali informačné materiály o tejto chorobe a slnečnice, ktoré sú symbolom nádeje pre všetkých ľudí so SM na Slovensku, v uliciach nášho mesta. Táto charitatívna akcia sa uskutočňuje každoročne. Je spojená s osvetovou činnosťou a s cieľom zvýšiť povedomie o tejto chorobe. Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou slnečnice – symbolu SM – prispeli k zlepšeniu kvality života ľudí s touto chorobou.Den slnecnic 2019 min