Nechajme nezábudky rozkvitnúť aj v októbri! Nezábudky v prírode kvitnú od mája do septembra. Avšak od 4. októbra do 8. októbra naplno rozkvitnú opäť vďaka celoslovenskej verejnej zbierke, pod názvom Dni nezábudiek. Dni nezábudiek pripomínajú Dni duševného zdravia a spájajú sa s dátumom - 10. október, na ktorý pripadá Svetový deň duševného zdravia. Tento deň bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Cieľom týchto dní je zvýšiť informovanosť verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života. Za dobrovoľný príspevok do pokladničiek, dobrovoľníci rozdávajú malý modrý kvietok nezábudky a tým pomáhajú neziskovému občianskemu združeniu - Liga za duševné zdravie SR, ktorého cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie podmienok starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami. Vyzbierané finančné prostriedky zostávajú v regiónoch, kde sa vyzbierajú. Tento rok sa do zbierky aktívne zapojili aj žiaci našej školy: Atilla Balga z II. MT, Csenge Liptáková z II. CM a Matej Britaňák z III.CR triedy. Žiakom sa podarilo vyzbierať sumu 193 €.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Dni nezábudiek!