V rámci prevencie drogových závislostí na škole sa žiaci II.S a II.R zúčastnili besedy v Knižnici M. Hrebendu v Rimavskej Sobote s preventistkou PZ kpt. Lásovou. V úvode si žiaci pozreli film To všetko z lásky, v ktorom rozprávali svoje príbehy ženy, obete domáceho násilia. Domáce násilie môže mať rôzne formy - fyzické, psychické, sexuálne, sociálne alebo ekonomické, ale vždy je to násilie, o ktorom netreba mlčať, ale hľadať pomoc. Nadp. Lalo, starší referent pre prácu v komunitách z OO PZ Rimavská Sobota, vysvetlil účastníkom trestnoprávnu rovinu takéhoto správania. Počas besedy opísal, ako v takýchto prípadoch postupuje polícia a možnosti pomoci obetiam násilia.

1

2