Jazyky sú základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes ovplyvňuje každú stránku života. a o potrebe učiť sa ich niet sporu. 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov (EDJ), ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. V tento deň sme si aj na našej škole dôraznejšie pripomenuli význam jazykového vzdelávania a zvyšovania povedomia žiakov o jazykoch Európy. Podujatie zároveň ukázalo, že učenie nemusí byť len o drile. Častokrát má väčšiu šancu na úspech hravá zážitková forma výučby, keďže povzbudzuje a motivuje k ďalšiemu učeniu. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili pre žiakov školy zábavno-vzdelávací program, ktorého zámerom bolo pobaviť, poučiť a pripomenúť krásu a význam európskej jazykovej rozmanitosti. Prostriedkami prezentácie európskej viacjazyčnosti boli tématické plagáty zhotovené žiakmi, sledovanie krátkych videoklipov a následné vedomostné kvízy o krajinách a jazykoch, ako aj online hry o reáliách krajín, ktorých jazyky sa vyučujú na našej škole. Rozhodli sme sa tiež zapojiť do súťaže na EDJ tričko. Európsky deň jazykov vyhodnotili žiaci aj učitelia ako zábavný a poučný. Veľký prínos videli najmä v tom, že si všetci uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov, a že učiť sa dá aj inak, zábavnejšie a s úsmevmi na tvárach. Nasledujúci rok si ho určite zopakujeme.