Počas DOD mala škola zapožičaný od firmy Hriadeľ s.r.o. Rimavská Sobota traktor Fendt 311 Vario Profi. Vedenie školy vybavilo, aby žiaci odboru agromechatronik z prvého ročníka mohli odjazdiť pár motohodín na školskom dvore a žiaci z druhého ročníka, aby si vyskúšali ovládanie bubnovej kosačky pomocou hydrauliky. Asistovali im pri tom spolužiaci z tretieho ročníka agromechanizátor opravár. Pre všetkých to bol veľký zážitok. Traktor a kosačku sme vrátili v neporušenom stave a preto dúfame, že aj v budúcnosti budú takéto možnosti.