Počas týždňa od 18. do 24. marca 2024 prebieha celosvetová kampaň GLOBAL MONEY WEEK (Medzinárodný týždeň peňazí). Tohtoročná téma kampane je: "Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť" (Protect your money, secure your future). Do kampane sa zapojila aj naša škola. V rámci vzdelávacích aktivít Medzinárodného týždňa peňazí žiaci tried IV.R, IV.A a II.DN sa dňa 18.03.2024 na 3. a 4. vyučovacej hodine zúčastnili prednášky na tému: „Dane a daňový systém na Slovensku“ s pracovníčkou Finančnej správy SR, Centra komunikácie a podpory Ing. Marianou Szőkeovou. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie mladých ľudí o finančnom vzdelávaní, o tom, aké dôležité je prijímať zodpovedné a informované rozhodnutia pri správe svojich financií a zároveň ostať prezieravý a chrániť svoje peniaze pred možnými hrozbami.

https://www.facebook.com/100064732444514/posts/804777308356677/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v