V dňoch 12 – 14. júna 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili projektu „Határtalanul – Bez hraníc“. Projekt je zameraný na cezhraničnú spoluprácu stredných škôl. V rámci projektu "Határtalanul 2019" (Bez hraníc 2019) sa v dňoch 12. – 14. júna uskutočnilo ďalšie plánované stretnutie, tentokrát v maďarskom Debrecíne. Hosťujúcou školou bolo Gymnázium Józsefa Eötvösa, ktoré je koordinátorom tohto projektu a môžeme konštatovať, že na našu návštevu sa pripravili dokonale. Počas celého pobytu sa nám naplno venovali a sprevádzali nás pri všetkých aktivitách, ktoré pre nás pripravili v mestách Tiszaújváros, Miskolc, Miskolctapolca, Diósgyőr a Lillafüred. Naši pedagógovia aj žiaci spoznali nielen hosťujúcu školu, jej učiteľov a žiakov, ale aj významné historické pamiatky regiónu, hrad, knižnicu, múzeá, továreň na čokoládu, kúpalisko a navyše si pochutnali aj na tradičnej maďarskej kuchyni. V rámci cezhraničnej spolupráce sa upevnili priateľské vzťahy a nezabudnuteľné spoločné zážitky, ktoré tam žiaci prežili, budú peknou spomienkou na spoločné priateľské chvíle.

A. Lévay-Marek