V prvý deň nového týždňa smerovali kroky I.S a I.GCS triedy SOŠTaAP do priestorov Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Tu na nich čakala prednáška spojená s besedou a prehliadkou jednotlivých oddelení. Žiaci sa dozvedeli nové informácie o histórii knižnice, knižných prameňoch, prezreli si priestory knižnice. Vybudovať u žiakov vzťah ku knihe nie je jednoduché, ale bez motivácie to určite nie je možné.

 Mgr. K. Sroková