V dňoch 22. a 23. apríla kabinet telesnej výchovy zorganizoval pre prvé a druhé ročníky kurz OŽAZ (Ochrana života a zdravia). V pondelok 22. apríla sa ho zúčastnilo 150 žiakov. Pre žiakov boli zorganizované dve prednášky. Jedna s príslušníkmi policajného zboru a druhou bol kurz prvej pomoci. Jednotlivé triedy potom dostali test z pravidiel cestnej premávky a vedomostný test z oblasti športu. Z pravidiel cestnej premávky najlepšie obstála II.CM trieda a z vedomostného testu II.H trieda. Okrem toho sa žiaci mohli zapojiť do rôznych športových aktivít, ako futbal, stolný tenis alebo streľba zo vzduchovky na terč. V utorok sa triedy I.CR, I.S, I.H, II.FP zúčastnili exkurzie v Hasičskom zbore SR na Okružnej ulici. Žiakom hasiči ukázali, akú techniku a aké náradie používajú pri záchrane ľudských životov a majetku, informovali žiakov o podmienkach prijatia do hasičského zboru. Ostatné trieda sa venovali športovým aktivitám. Vyskúšali si preťahovanie lanom, triedy medzi sebou súťažili vo futbale, opäť súťažili v streľbe so vzduchovky. V streľbe zvíťazila a 1.miesto získala Csenge Liptáková z II.CM triedy. Okrem toho I.MT trieda uskutočnila upratovanie okolo budovy telocvične a školského internátu a postarala sa tak o čistou v areáli školy. Celý OŽAZ prebehol bez rušivých momentov, žiaci boli radi, že môžu byť na čerstvom vzduchu a venovať sa pohybovým alebo zaujímavým aktivitám. Zaslúžili sa o to aj učitelia a majstri OV, ktorí boli na jednotlivých stanovištiach alebo vykonávali dozor nad žiakmi.