V rámci medzinárodného týždňa peňazí – Global Money Week si dňa 21.3. žiaci III.S triedy otestovali svoje vedomosti v kvíze finančnej gramotnosti Národnej banky Slovenska. Otázky vychádzajú z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa. Kvíz pozostáva z 10 otázok, pričom každá otázka ponúka tri možné odpovede. Prví traja najrýchlejší a najšikovnejší (podľa počtu dosiahnutých bodov) získali malú odmenu.

Overte si aj vy svoje vedomosti kvízom od NBS!

#GlobalMoneyWeekSlovakia #GlobalMoneyWeek2024 #GMW2024