Najlepšia zábavno –vedomostná súťaž v regióne pokračuje svojim štvrtým ročníkom. V divadelnej sále Domu kultúry ju moderoval rodák z Rimavskej Soboty Cyril Žolnír. Do elitnej osmičky sa dostali nasledovné školy a triedy, ktoré sa do súťaže prihlásili minulý školský rok:

kvizmajster2019 02 

Našu školu reprezentovali dve družstvá.

Pod menom KOPEC súťažili žiaci terajšej II.RCD- Matej Mikulčík, Ján Černák a Miroslav Medvecký. Ako nováčikom súťaže sa im proti GIK Rimavská Sobota podarilo získať 3200 bodov. Druhým nováčikom súťaže boli žiaci z tohtoročnej III. DR triedy- Dalimil Varga, Ján Repák a Lukáš Láska. Družstvo s názvom AGROŤÁCI bojovalo s GMK Revúca. Tretiakom sa podarilo získať 2500 bodov. Ani jedno družstvo zo SOŠ TaAP sa síce do semifinále neprebojovalo, no zanechali dobrý dojem a nenarobili si hanbu.

Žiaci si otestovali vedomosti z oblasti regiónu, hudby, filmu, divadla, literatúry či výtvarného umenia. Na študentov čakalo množstvo kvízových otázok a interaktívnych úloh. Aj keď získané body na víťazstvo nestačili, ale aj napriek tomu sa súťažiaci a aj diváci zabavili a preverili si úroveň všeobecného rozhľadu o regióne, v ktorom žijú.

What are online casino rankings for? Every online casino customer hopes that sooner or later they will be able to win a large sum of money or even hit the jackpot. Indeed, anyone can win a few tens or even hundreds of thousands of dollars. However, not all institutions are ready to part with such money, so they come up with all sorts of tricks, loopholes and additional requirements in order not to pay out winnings. To avoid falling into such a situation, we suggest you examine online casinos in Canada in 2021. To see them you can read more on casinosworld.ca. The selection criteria are listed below. After studying this article, you can safely make bets, transfer money to the deposit and receive your winnings. Eligibility criteria for the top online casinos First of all, when compiling the rating, we took into account the reviews of real players and our own personal experience - we ourselves have played, made deposits, received small winnings. The following factors were also taken into consideration: - availability and number of valid licenses; - feedback from the casino to users: the speed of response, the quality of the solution to the problem; - options for depositing and withdrawing money, the presence of limits and additional conditions; hours of operation of the institution, the presence and number of promotions; - available range of games; - usability of the website; - availability of a mobile app; - other factors.