Študenti prvého a druhého ročníka učebného odboru mäsiar, lahôdkar sa rozhodli v dvojtýždňových turnusoch letnej školy získať, upevniť a skvalitniť praktické zručnosti potrebné pre výkon ich povolania.

Našim dobrovoľníkom ju umožnilo absolvovať pracovisko praktického vyučovania Tauris, pod vedením skúsených inštruktorov. Letná škola je organizovaná na báze dobrovoľnosti a žiaci dostanú za prácu aj finančné ohodnotenie.