Nielen výhodné ceny získania vodičského oprávnenia priamo v škole, ale aj ďalší benefit. Je ním nový trenažér AT- 217. Trenažér umožňuje bezpečným a efektívnym spôsobom získať všetky základné návyky a zručnosti nevyhnutné pre ovládanie vozidla a nácvik zvládania dopravných situácií, s ktorými sa žiak stretne v reálnej premávke. Nielen páni inštruktori, ale hlavne žiaci sú nadšení.

A aké sú jeho výhody?

• praxou overené riešenie pre výcvik žiakov v autoškole

• všetko ako v skutočnom vozidle

• výcvik v bezpečnom prostredí učebne a bez stresu

• simulácia všetkých bežných dopravných situácií

• automatizovaná výuka a vyhodnotenie pokroku

Mgr. K. Sroková