Čas plynie ako voda. Ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať náš školský Mikuláš. V pondelok 6.decembra v spoločnosti anjelika a čertíka, v podobe dvoch našich pekných mladých kolegýň, nám Mikuláš prišiel rozdať sladké potešenie. Žiaľ, tento rok si ho neužili naši žiaci, ktorí zostali doma kvôli uzatvoreniu školy z dôvodu opatrení voči covidu 19. V škole zostali iba zamestnanci školy, ktorých náš Mikuláš postupne navštevoval v kabinetoch a kanceláriách, aby ich obdaroval sladkosťami. Samozrejme, ako to už býva tradíciou, museli aj oni zarecitovať básničku alebo niečo zaspievať, aby si maškrty zaslúžili.

Ďakujeme Ti Mikuláš, že si k nám zavítal a tešíme sa na teba opäť o rok.