Tak znel názov prednášky, na ktorej sa zúčastnili žiaci I.S a I.R triedy SOŠTaAP v Rimavskej Sobote. Nie všetci mladí ľudia si uvedomujú, že sa dovŕšením 14. roka života stávajú trestnoprávne zodpovední. Nakoľko platí pravidlo, že nevedomosť zákonov neospravedlňuje, bola táto prednáška spojená s besedou pre žiakov veľmi dôležitá. Často sa stáva, že práve z nevedomosti sa mnohí mladiství dopúšťajú trestných činov. Prednášku viedla preventistka PZ v Rimavskej Sobote pani kpt. Mgr. Lenka Lásová v príjemnom prostredí Knižnice M. Hrebendu v Rimavskej Sobote.

PhDr. Kováčová