7. marca 2023 sa žiaci IV.RAC triedy zúčastnili v Obchodnej akadémii v Rimavskej Sobote prezentácie ústavov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave na stredných školách vo vybraných mestách Slovenska pod názvom MTF on the road. . Podujatie bolo určené pre študentov stredných škôl, najmä pre štvrtákov ale aj pre tretiakov, ktorí by mali záujem študovať na vysokej škole. Jednotlivé ústavy MTF STU predstavili študijné programy, benefity štúdia na STU, význam voľby fakulty pre uplatnenie v praxi.