Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh Agrosalón patrí k najvýznamnejším veľtrhom svojho druhu na Slovensku. Na veľtrhu sa prezentujú domáci vystavovatelia – výrobcovia, predajcovia a importéri rôznych značiek poľnohospodárskej techniky, ako aj zahraniční vystavovatelia. Pre študentov našej školy je to jedinečná možnosť vidieť inovácie v poľnohospodárskej technike a mechanizácií. Na odbornej exkurzii sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka študijného odboru agromechatronik. Do školy si okrem množstva prospektov priniesli informácie, ktoré využijú pri ďalšom odbornom vzdelávaní sa.