Viac ako štyri desiatky domácich i zahraničných výrobcov, predajcov a importérov poľnohospodárskej techniky sa v týchto dňoch predstavujú na Národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre. Veľtrh Agrosalón tam aj so sprievodnými podujatiami potrvá od 7. do 10. decembra. Na výstavu najmodernejše poľnohospodárskej techniky sa vybrali aj naši žiaci zo študijného odboru agromechatronik pod vedením majstrov odborného výcviku p. Tótha a p. Gombalu. Žiaci si so záujmom pozreli techniku domácich, ale aj zahraničných vystavovateľov. Počas veľtrhu prebiehal aj odborný sprievodný program vo forme prednášok na najaktuálnejšie témy v poľnohospodárstve.