V rámci krúžku Finančná gramotnosť a Ty a tvoje peniaze sa študenti našej školy (I.DN,III.AC a výber študentov III.GC, III.MT a III.CM ) dňa 19.5. 2023 zúčastnili v Kremnici odbornej exkurzie zameranej na finančnú gramotnosť. Navštívili sme Múzeum mincí a medailí – expozíciu Líce a rub peňazí, ktorá predstavuje dejiny peňazí na Slovensku, dejiny mesta Kremnica, kremnické baníctvo a hutníctvo a medailérstvo v histórii Slovenska. Táto špecializovaná numizmaticko – historická expozícia je jedinou svojho druhu na Slovensku. Vybratí žiaci sa zúčastnili aj neformálneho vzdelávania na tému Príjem a práca, ktoré zabezpečuje centrum 5 peňazí. Pod touto značkou sa na rôznych úrovniach realizujú vzdelávacie aktivity NBS a ich cieľom je priblížiť žiakom svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom. Svetom peňazí sprevádzala našich žiakov lektorka Agáta Lešková, ktorá bola milo prekvapená aktivitou a správaním žiakov našej SOŠTAP , o čom nás osobne i písomne veľmi rada informovala. Po prehliadke múzea sme navštívili kremnickú mincovňu , ktorá je najstaršou nepretržite fungujúcou mincovňou na svete. Po krátkej úvodnej prezentácii mincovne nám boli sprístupnené priestory starej raziarne, kde sme mali aj možnosť vidieť ešte stále funkčné historické stroje. Exkurziu sme organizovali, aby sa aj takouto netradičnou formou zvýšila praktická finančná gramotnosť u našich žiakov. Preto im aj touto cestou ďakujeme za prejavený záujem a aktívnu účasť. Bol to pekný a po všetkých stránkach vydarený deň , ktorý nám všetkým priniesol hodnotné zážitky!

Ing.Csobova, Ing.Martinko