Počas letných prázdnin sa začala rekonštrukcia telocvične a posilňovne na SOŠTaAP. Peniaze sa podarilo získať z BBSK. Telocvičňa bola pôvodne daná do prevádzky v r. 1992 a parkety a podklad pod nimi už majú 30 rokov. Častým používaním telocvične sa podklad pod parketami opotreboval a stratil pevnosť. V dôsledku toho sa začali parkety prepadávať, nebol rovný povrch a hrozilo zakopnutie a úraz. K opotrebovaniu povrchu telocvične prispelo v minulosti aj zatečenie pri prudkých dažďoch v dôsledku poškodenej strechy.

   Preto sa v lete vybrali všetky parkety a drevený podklad. Vedenie školy rozhodlo, že bude položený iný typ podlahy. Zároveň dôjde aj k novému vzhľadu telocvične, čo sa týka farieb. Vyrovnala sa pôvodná betónová platňa nivelačnou vrstvou, na ktorú sa položila izolácia, podlahový rošt a osb dosky kvôli pružnosti. V súčasnosti sa čaká na gumovú rolovanú podlahu, ktorá bude modrej farby. Bude sa riešiť aj vykurovanie telocvične, pretože to súčasné už dávnejšie nefunguje. Rekonštrukcia prebieha aj v posilňovni. Z dôvodu kvapkania radiátorov vyhnili parkety pod nimi, ktoré boli na betónovom podklade. Preto bolo potrebné parkety odstrániť a budú nahradené gumovou dlažbou, vyrábanou špeciálne pre tieto účely. Posilňovňa SOŠTaAP patrí zo stredných škôl medzi najlepšie vybavené a stále sa každoročne dokupujú nové zariadenia a pomôcky.

   Dokončenie rekonštrukcie je naplánované do konca augusta 2022, aby žiaci začiatkom nového školského roka 2022-2023 mohli mať hodiny telesnej výchovy už vo vynovených priestoroch telocvične.

ZH