Ako sa Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote podarilo zrevitalizovať školský sad, sa dočítate v článku Nadácie VÚB:

https://srdcovky.nadaciavub.sk/skoly-ktore-inspiruju-a-menia-svoje-okolie-k-lepsiemu-studenti-obnovili-skolsky-sad-a-zalozili-firmu-na-recyklaciu-textilneho-odpadu/?fbclid=IwAR3qVSI19zivYkGteSrr0Od3JJoF7vGB9sT_No8yrD_BkRsU5AkAzI5oxVM