Žiaci učebného odboru autoopravár sa na odbornom pracovisku na Košickej ceste učia nielen opravy, diagnostiku a údržbu automobilov, ale aj karosárske a lakovnícke práce, ako ja povrchová úprava karosérie, zváranie, tmelenie, brúsenie a nakoniec príprava automobilu na lakovanie a lakovanie áut striekacou pištoľou. Žiaci pri lakovaní používajú ochranný odev a rovnako ochranu dýchacích ciest pred nebezpečnými výparmi farieb. Lakovanie áut nie je jednoduchá činnosť a vyžaduje si dlhodobú prax.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Z. H.

Foto: Š. Szőke