17. novembra sa žiaci tried s vyučovacím jazykom maďarským  zúčastnili na divadelnom predstavení v DK nášho mesta, v obsadení hercov z Divadla Jókaiho z Komárna. Dráma s názvom „Dedičstvo“ poukazuje na problematiku týrania detí a obchodovania s nimi. Predstavenie bolo veľmi krásne a dojemné. Sme všetci vďační, že sme mali možnosť vidieť takú nezabudnuteľnú divadelnú

November 17-én tanulóink a Komáromi Jókai Színház előadásán vettek részt. „Az örökség” c. színdarab egy égető problémát boncolgat, a gyermekbántalmazást és a gyerekekkel való kereskedelmet. Nagyon hálásak vagyunk, hogy lehetőségünk nyílt megnézni egy ennyire megható és felejthetetlen produkciót. 

Adriana Lévay Marek