Hovorí sa, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odkázaný prežiť ju znova. V našich dejinách sú udalosti, na ktoré by sme však nikdy nemali zabúdať a už vôbec nie prežiť ich znova. Presvedčili sa o tom aj žiaci druhých a štvrtých ročníkov odboru agromechatronik zo SOŠTaAP v Rimavskej Sobote pri návšteve Múzea holokaustu v Seredi. Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník všetkých zavraždených Židov zo Slovenska, pričom len samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Na tieto temné miesta našej histórie nesmieme zabudnúť, aby sme už nikdy viac nedovolili nenávisti, zlobe a chamtivosti zvíťaziť nad ľudskosťou a zdravým rozumom. Opakom našich dejinných udalostí, na ktoré tiež nesmieme zabúdať a pravidelne si ich pripomínať, je naša slávna veľkomoravská história, ktorú si študenti zopakovali pri prehliadke Diecézneho múzea v Nitre.

PhDr. I. Kováčová