Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov – 28. marca. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Zamestnanci SOŠaAP v Rimavskej Sobote si uctili tento sviatok na slávnostnom posedení 22. marca. Úvodný príhovor predniesla riaditeľka školy Ing. Dagmar Vašová, v ktorom sa poďakovala pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom za ich neľahkú prácu. Následne boli niektorí pedagógovia ocenení za aktívnu prácu v prospech školy.