Pri príležitosti Dňa učiteľov Banskobystrický samosprávny kraj aj tento rok ocenil prácu pedagogických zamestnancov a zamestnankýň stredných škôl, gymnázií, majstrov odborných výcvikov i vychovávateľov v školských internátoch. Samotné oceňovanie bolo doplnené o krátke medailóny s charakteristikou a úspechmi doterajšej práce pedagógov. Za SOŠTaAP v Rimavskej Sobote bol v tomto roku na návrh riaditeľky školy ocenený predsedom BBSK Mgr. Štefan Szőke.

Oceňovanie pedagógov prebehlo aj na rimavskosobotskej radnici. Z našej školy boli primátorom mesta ocenení Mgr. Vladimír Gubala, a Ing. Ivan Vilhan.

Pri príležitosti Dňa učiteľov  dostali plaketu J.A.Komenského od vedenia školy Ing. Andrea Kisantalová a Ing. Ladislav Farkas.