Práve 14. februára na Valentína sa na našej škole konala súťaž v zdobení medovníčkov. Šikovné ruky našich žiakov odboru cukrár mali možnosť ukázať svoj talent a vyzdobiť si vlastné medovníčky.

Do školského kola postúpilo 6 žiakov, ktorí svoje majstrovstvo prezentovali návštevníkom DOD, ale aj všetkým okoloidúcim: V.Zenglérová(II.GC),V.Ráczová(II.CM),A.Rybárová(III.CM),V.Zsírosová(II.CM),R. Oláhová(II.CM), B.Lesták(III.CM) . Radosť a dobrá nálada, ktorá súťaž celý čas sprevádzala, bola iba svedectvom toho, že svoju prácu vykonávajú s láskou. Odborná porota vedená pani riaditeľkou mala veru ťažké rozhodovanie, pretože vytvorené produkty pútali svojou krásou a nápaditosťou. Ceny, ktoré žiaci získali, bolo možné zakúpiť vďaka účasti školy v projekte Zelená škola biodiverzity. Pozitívne ohlasy najmä zo strany žiakov nás motivujú k tomu, aby sa takéto súťaže konali čoraz častejšie. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme.

1.miesto- Lesták Bence

2.miesto- Rybárová Angelika

3.miesto- Ráczová Viktória