2. februára sa žiaci II.H triedy učebného odboru mäsiar, lahôdkar, ktorí sú zaradení du duálneho vzdelávania, zúčastnili odbornej prednášky v Knižnici Mateja Hrebendu  s riaditeľom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Rimavskej Sobote, MVDr. Rudolfom Smrigom na témy: Pohoda zvierat pri porážaní, HCCP a najčastejšie choroby zvierat.   Prednáška bola zaujímavá, sprevádzaná prezentáciou fotografií priamo z paxe. Cieľom prednášky bolo vysvetliť, že zvieratá predtým, ako sa stanú potravinou, si zaslúžia ohľaduplné zaobchádzanie, bez stresu a týrania. To má vplyv aj na kvalitu mäsa. Žiaci sa oboznámili s rôznymi spôsobmi prípravy porážania a samotného porážania hospodárskych zvierat, ako aj správnym postupom práce bezprostredne po porazení zvieraťa. Pán Smriga ukázal aj fotografie zvierat, ktoré boli pred porážaním týrané alebo choré, na čo bolo treba silný žalúdok. Ďalej sa žiaci dozvedeli, čo je to HCCP v mäsovej výrobe, čiže aké predpisy je nutné dodržiavať pri spracovaní mäsa od výroby až po predaj. Žiakov tiež oboznámil s rozličnými chorobami, ktoré sa u zvierat môžu vyskytnúť a tiež s prísnymi zásadami bezpečného zaobchádzania s nakazenými zvieratami a ich následnou likvidáciou. Žiakom sa prednáška páčila a pán Smriga prisľúbil, že keď bude záujem, je ochotný prísť urobiť prednášku aj na našu školu pre ostatné ročníky učebného odboru mäsiar, lahôdkar.

ZH