Pedagogický dozor navštivil firmu MyCom Solution s.r.o., kde vykonáva odbornú stáž mechnik počitačových sietí žiak Patrik Repa. Na foto Patrik Repa pri praci v plnom nasadení vo firme. Firma sa zaoberá komplexným riešenim IT služieb t.j. IT bezpečnosť, IT Outsourcing, cloudové služby, hardware & software a školeniami kybernetickej bezpečnosti. Podľa vyjadrenia jedného z vedúcich pracovníkov firmy, Patrik je aktívny a prejavuje záujem o ziskavanie nových informacií a poznatkov z oblasti IT.

Ďalšou zastávkou bola pobočka firmy GLOBUS v.o.s., PRAHA ZLIČÍN, kde pracujú naši stážisti, mäsiari - lahôdkari,  Ján Berki a Adrian Nagy.

 

M.M.