Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota, zastúpená jej riaditeľkou Ing. Dagmar Vašovou, prijme do zamestnania:

 

- učiteľ cudzích jazykov – ANJ a NEJ

- učiteľa slovenského jazyka

- učiteľa odborných predmetov so zameraním na potravinárstvo s vyučovacím jazykom maďarským

- učiteľa odborných predmetov so zameraním na elektrotechniku s vyučovacím jazykom maďarským

- majstra odborného výcviku so zameraním na poľnohospodárstvo – mechanizácia

- pracovníka pre údržbu školy a to s termínom nástupu 1. septembra 2020.

Bližšie informácie ohľadom požadovaných znalostí, kvalifikačných predpokladov ako aj iné požiadavky na dané pracovné pozície, uvádzame v prílohe.

 

Príloha k ponuke pracovných miest