Prijímanie prvákov alebo „kabu“, ako ho nazývajú žiaci, sa stalo dlhoročnou tradíciou a súčasťou študentského života na našej škole a každoročne sa naň tešia tak prváci, ako aj žiaci tretích ročníkov, ktorí túto slávnostnú udalosť pre žiakov prvých ročníkov pripravujú. Tento rok pripadlo na piatok 15. novembra 2019. Prijímanie prvákov každoročne organizuje Žiacka školská rada pri SOŠTaAP v Rimavskej Sobote pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a zároveň Dňa boja za slobodu a demokraciu.

V tomto školskom roku boli do „Cechu študentského“ prijímaní žiaci tried: I.RAC, I.GMT, I.H, I.CSM, I.FP. Po doznení zvukov študentskej hymny slávnosť otvorila koordinátorka ŽŠR Ing. Romana Vetráková. Po nej sa už slova ujali dvaja moderátori z tretiackych tried a na úvod privítali v slovenskom aj maďarskom jazyku pedagógov a žiakov. V krátkom príhovore pripomenuli, prečo si pripomíname 17. november ako Deň študentstva, ako aj udalosti zo 17. novembra 1989. Potom nasledovalo čítanie študentskej prísahy, ktorú prváci sľúbili dodržiavať. Ďalej už nasledoval samotný akt „pasovania“ do cechu študentského. Tretiaci jednotlivo po mene volali žiakov prvých ročníkov, ktorí si museli pri „pasovaní“ pokľaknúť a potom si každý z nich z ich rúk prevzal spomienkový darček a cechovú listinu. Na záver sa moderátori poďakovali všetkým prítomným za účasť.