Primátor mesta Rimavská Sobota každoročne oceňuje pri príležitosti konca školského roka najúspešnejších žiakov základných a stredných škôl. Dnes si takéto ocenenie prevzala i naša bývalá absolventka Laura Kováčiková. Srdečne jej blahoželáme a prajeme ešte mnoho pracovných i osobných úspechov.

Mgr. K. Sroková