17. november je štátnym sviatkom, dňom pracovného pokoja, čo pre študentov predstavuje deň voľna. 17. november je spomienkovým dňom Nežnej revolúcie, dňom boja za slobodu a demokraciu. O tejto udalosti z roku 1989 bežne počujeme. Čo však už mnoho ľudí o tomto dni netuší, a tento fakt zapadol prachom zabudnutia je, že prečo sa 17. november  stal  medzinárodným dňom študentstva. Tento deň bol ustanovený ako spomienka na počesť udalostí, ktoré sa odohrali v novembri 1939. Na jeseň 1939 prejavili študenti svoju nespokojnosť s totalitným režimom po tom, čo došlo k okupácii vtedajšieho územia Protektorátu Čechy a Morava nemeckými vojskami. To viedlo k demonštrácii, pri ktorej mnohí utrpeli zranenia, ako aj študent medicíny Jan Opletal, ktorý týmto zraneniam neskôr podľahol. Práve jeho smrť a pohreb vytiahla do ulíc tisíce študentov v novembri 1939. Reakciou systému bolo vtrhnutie na internáty, zatýkanie, popravy študentských funkcionárov bez spravodlivých súdnych procesov a následný transport viac než tisícky študentov do koncentračného tábora Sachsenhausen. Slovenskí študenti, ktorí sa v tom čase ešte nachádzali na území dnešného Česka, bezpečnostné zložky po pár dňoch týrania neposielali do koncentračných táborov, ale ich vyhostili naspäť na Slovensko ako cudzincov. 7. november pre študentov predstavuje deň voľna a mnohí pravdepodobne ani netušia, vďaka akému kontextu udalostí tomu tak je. Netreba však na krvavé udalosti, ktoré tomu predchádzali, zabúdať. Či už tie v roku 1939, tak aj o päť desaťročí neskôr, v roku 1989. Je dôležité pripomínať si ich a vzdať im patričnú úctu.

Den studentstva 2